داده پردازان بهینه امید خلیج فارس (دانش بنیان)

توضیحات کارگزاری

فعالیت ها

 1. ارزیابی مالی
 2. ارزیابی فنی
 3. مشاوره کسب و کار
 4. توانمندسازی کسب و کار
 5. ارزش گذاری فناوری

سابقه همکاری

 1. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 2. صندوق نوآوری و شکوفایی
 3. عضو هیت امنا کلینیک کسب و کار شرکت شهرک های استان بوشهر
 4. کارگزار توانمندسازی معاونت علمی وفناوری در استان بوشهر
 5. همکار صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان بوشهر
 6. مشاور پارک علم و فناوری خلیج فارس

پست الکترونیکی :

رابط شبکه :

تلفن : 07733444332

تلفن : 02435530084

تلفن همراه : 09171762717

واتس اپ : 09171762717

استان های محل فعالیت : بوشهر.خوزستان. کهگیلویه و بویراحمد