ارزیابان فناوری در کشور

تحقق اهداف و سیاست­‌های اسناد بالادستی کشور در حوزه علم، فناوری و نوآوری یکی از مهم‌ترین ماموریت­‌های نهاد های علمی و مالی کشور است. استقرار نظام جامع پایش و ارزیابی حوزه علم، فناوری و نوآوری، یکی از فعالیت های مهم در حصول این ماموریت است. ارائه تصویری شفاف و واقع­‌گرایانه از وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشور، ایجاد هوشمندی سیاستی، ایجاد همزبانی و وفاق در ارائه گزارشات تحلیلی و عملکردی در کشور و امکان مقایسه دستاوردهای کشور با سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه­‌ای از ضرورت­‌های ایجاد این نظام است. مجموعه های توانمند در کشور بر این اساس پایه گذاری شده اند و ضمن همکاری با سازمان های بالادستی اقدام به رصد فناوری در حوزه های مختلف نموده اند. این مجموعه ها دارای سرارزیابانی خبره و کارشناسان فنی و مالی ورزیده اند که میتوانند در حوزه های فناوری، تحقیق و توسعه و بازار اقدام به ارزیابی و ارائه گزارشات تحلیلی کارامد باشند. هم اکنون این مجموعه ها با سازمان هایی نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین بانک ها و موسسات مالی خصوصی و غیر خصوصی دیگر همکاری دارند.

کار آفرینی و فن آوری ایران
تهران

اطلاعات بیشتر

سنجش و دانش آیریک
اصفهان

راه های ارتباطی

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ
تهران

راه های ارتباطی

مشاوران نیک پندار شریف
قزوین

راه های ارتباطی

شبکه فناوری گیتی سپند خرم
تهران، مرکزی و زنجان

اطلاعات بیشتر

آمار بهین خلیج فارس
بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد

اطلاعات بیشتر

مرکز نوآوری و شتابدهی تگ
کرمان

اطلاعات بیشتر

فناور پویان یوتاب
کرمانشاه، کردستان، ایلام، همدان

اطلاعات بیشتر

درایت ورزان نوین کویر یزد
یزد

اطلاعات بیشتر

توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا
قم

اطلاعات بیشتر

مرکز تعاملات راهبردی و توسعه فناوری
تهران

اطلاعات بیشتر

نوین فن سنجش آویسا
تهران

اطلاعات بیشتر

توسعه کسب و کار سرآمد الماس
تهران و البرز

اطلاعات بیشتر

شبکه فناوری مقصد

ارائه خدمات ارزیابی به سازمان های زیر انجام پذیرفته است