شبکه فناوری گیتی سپند خرم (دانش بنیان)

فعالیت ها

 1. ارزیابی مالی و اقتصادی
 2. ارزیابی فنی
 3. ارزشگذاری فناوری
 4. امکانسنجی و مطالعه بازار
 5. برگزاری رویداد(توسعه بازار بین الملل و حل نیاز فناورانه)
 6. عارضه یابی و مشاوره کسب و کار
 7. توانمندسازی سازمانی و بهبود بهره وری کسب و کار
 8. شتاب دهنده اشراق گیتی(امنیت غذایی، توریسم، کشاورزی و زنجیره تامین صنایع غذایی)

سابقه همکاری

 1. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 2. صندوق نوآوری و شکوفایی
 3. پالایشگاه فجر جم
 4. شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)
 5. هلدینگ ایران ترانسفو
 6. شرکت شهرکهای صنعتی
 7. پارک علم فناوری پردیس
 8. پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر
 9. پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
 10. پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
 11. پارک علم و فناوری استان زنجان
 12. انجمن NDT
 13. بنیاد مصطفی (دبیرخانه جایزه مصطفی(ص))
 14. صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

پست الکترونیکی :

رابط شبکه :

وبسایت : www.gtsepand.ir

تلفن : 02166980825

تلفن : 02435530084

تلفن همراه : 09034517349

واتس اپ : 09034517349

استان های محل فعالیت : تهران، مرکزی و زنجان