نوین فن سنجش آویسا

مجموعه آویسا در سال 1391 تحت عنوان شرکت “نوین فن سنجش آویسا” با تکیه بر تجربه دانشگاهي و پژوهشي خود و با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوري نانو تاسیس شد. این مجموعه هم اکنون در قالب شرکت “نوین فن سنجش آویسا” به عنوان کارگزار ستاد ویژه توسعه فناوري نانو و معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري فعالیت خود را بر ارزیابي در حوزه فناوريهاي نوین متمرکز کرده و با بهره گیري از کارشناسان متخصص در حوزه هاي فناوري نانو، مواد پیشرفته، مکانیک، بیو مواد و مهندسي پزشکي، برق و الکترونیک، تجهیزات آزمایشگاهي، آنالیز مواد و همچنین مشاورین در زمینه هاي حسابداري، واردات و صادرات محصولات دانش بنیان و طراحي در سه واحد اصلي مشغول فعالیت و ارائه خدمات است.

فعالیت ها

  1. ارزیابی فنی
  2. ارزیابی مالی

سابقه همکاری

  1. کارگزار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در زمینه بازرسی و بررسی مواد و محصولات نانو
  2. واحد ارزیابی و نظارت فنی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
  3. کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

پست الکترونیکی :

وبسایت : www.avisacompany.com

تلفن : 02166120378

استان های محل فعالیت : تهران